top of page

Javni poziv: Projekt koordinator/ica

Tuzlanski otvoreni centar objavljuje javni poziv za dostavljanje prijava na poziciju projekt koordinatora/ice

Naziv: projekt koordinator/ica


Dužina trajanja angažmana: Od 01.06.2022. do 31.12.2022. godine Status: Ugovor o radu (angažman na period u skladu sa raspoloživim financijskim sredstvima uz mogućnost produženja angažmana po okončanju projekta)


Pozadina: Tuzlanski otvoreni centar (TOC) je osnovan odlukom Osnivačke skupštine 27. decembra 2015., a formalno registriran 13. januara 2016. godine kod Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, kao nezavisno, vanstranačko i neprofitno udruženje, radi promocije ljudskih prava i demokratskih principa u zajednici. Kao takva je prva i jedina formalna organizacija na području Sjevero-Istočne Bosne koja zagovara i promoviše ljudska prava LGBTI osoba. Tuzlanski otvoreni centar živi i radi u heteronormativnom, patrijarhalnom i neinformisanom društvu. Ovakvo okruženje stavlja lezbejke, gejeve, biseksualne, transrodne, interspolne i queer (LGBTIQ) osobe u deprivilegovani položaj u svim sferama života. LGBTIQ osobe još uvijek nisu ravnopravne_i kao heteroseksualne osobe. Prisustvo homofobije, bifobije i transfobije je institucionalizirano, a prakse diskriminacije, potlačivanja i nasilja uveliko narušavaju mentalno i fizičko zdravlje, i sigurnost LGBTIQ osoba u našem društvu. Od svog osnivanja, TOC je radio u dva harmonizirana pravca: sarađujući sa institucijama i organizacijama civilnog društva, stvarajući mrežu podrške LGBTIQ osobama u Tuzlanskom kantonu i osnažujući lokalnu LGBTIQ zajednicu kroz edukaciju, druženje i dijeleći svoj siguran prostor. S jedne strane se implementiraju zagovaračke aktivnosti čiji rezultati vode do osnaživanja institucija vlasti kako bi unaprijedile zaštitu ljudskih prava i nediskriminatorno pružile usluge LGBTIQ osobama, s druge strane se osnažuju LGBTIQ osobe i programi organizacija koje im pružaju sigurnost i podršku.

U isto vrijeme TOC kontinuirano radi na osnaživanju svog tima kako bi adekvatno mogao pružiti servise LGBTIQ osobama kao ciljnoj skupini i postati most povjerenja između njih i resornih institucija i drugih organizacija.


O projektu: Tuzlanski otvoreni centar implementira projekat pod nazivom “ LGBTI people have the right to a place in public life, space and discourse in Tuzla Canton!”, a uz podršku Civil Rights Defenders. Dugoročni cilj koji želimo postići ovim projektom je nastavak osvajanja javnog prostora korištenjem različitih kanala komunikacije i sadržaja u javnom i online prostoru u cilju senzibiliziranja javnosti o LGBTI temama. Projekat se bavi osvajanjem javnog prostora kroz kontinuiranu promociju i zauzimanje medijskog prostora LGBTI temama, što je izuzetno važno za rehumanizaciju života LGBTI osoba, te za promjenu odnosa javnosti prema LGBTI zajednici..

Zadaci:

1. Nadgledanje, planiranje, implementacija, evidencija i evaluacija programa organizacije i projektnih aktivnosti

2. Razvijanje, provođenje, praćenje programa i projekata

3. Organiziranje redovnih sastanaka programskog osoblja u cilju održavanja i pospješivanja međusobne komunikacije i strateške implementacije projekta

4. Praćenje stanja projektnog budžeta, planiranje i provedba projektnih aktivnosti u skladu s budžetskim stavkama, te redovno izvještavanje izvršne direktorice o utrošku

5. Vođenje projektne baze podataka

6. Izrada ugovora o djelu i autorskih ugovora, te ugovaranje drugih usluga

7. Uspostavljanje i redovno održavanje baze podataka koja sadrži detaljne informacije o projektu, njegovoj implementaciji i aktivnostima

8. Detaljno arhiviranje projektne dokumentacije u registrator projekta

9. Odnosi sa javnošću vezani za projekat, online komunikacije (web, društvene mreže), opšti odnosi sa javnošću, po nalogu izvršne direktorice

10. Ostali poslovi po nalogu izvršne direktorice


Potrebni uvjeti i vještine:

- Organizacione vještine i sposobnosti rješavanja svakodnevnih organizacionih situacija - Vještine komunikacije (pisani i usmeni oblik) - Iskostvo u radu na projektima - Iskustvo u namicanju i upravljanju donatorskih sredstava - Pripremanje narativnih izvještaja o pojedinačnim projektnim aktivnostima, te posvećenost ciljevima i rokovima - Poznavanje rada na računaru - Poznavanje engleskog jezika - Državljanin_ka Bosne i Hercegovine


Molimo Vas da prijavu sa CV i motivacionim pismom dostavite na mail dina@toc.ba

Opmerkingen


  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page