top of page

Javni poziv: Administrativno-finansijski/ka koordinator/ica

Tuzlanski otvoreni centar objavljuje javni poziv za dostavljanje prijava na poziciju administrativno-finansijskog/ke koordinatora/ice

Trajanje javnog poziva: 15.07.2022. godine do 15.08.2022. godine

Naziv: administrativno-finansijski/ka koordinatori/ica – jedna osoba

Dužina trajanja angažmana: Od 01.09.2022. do 31.03.2023. godine (angažman na period u skladu sa raspoloživim financijskim sredstvima uz mogućnost produženja angažmana po okončanju projekta)

Status: Ugovor o radu


Pozadina: Tuzlanski otvoreni centar (TOC) je osnovan odlukom Osnivačke skupštine 27. decembra 2015., a formalno registriran 13. januara 2016. godine kod Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, kao nezavisno, vanstranačko i neprofitno udruženje, radi promocije ljudskih prava i demokratskih principa u zajednici. Kao takva je prva i jedina formalna organizacija na području Sjevero-Istočne Bosne koja zagovara i promoviše ljudska prava LGBTI osoba. Tuzlanski otvoreni centar živi i radi u heteronormativnom, patrijarhalnom i neinformisanom društvu. Ovakvo okruženje stavlja lezbejke, gejeve, biseksualne, transrodne, interspolne i queer (LGBTIQ) osobe u deprivilegovani položaj u svim sferama života. LGBTIQ osobe još uvijek nisu ravnopravne_i kao heteroseksualne osobe. Prisustvo homofobije, bifobije i transfobije je institucionalizirano, a prakse diskriminacije, potlačivanja i nasilja uveliko narušavaju mentalno i fizičko zdravlje, i sigurnost LGBTIQ osoba u našem društvu. Od svog osnivanja, TOC je radio u dva harmonizirana pravca: sarađujući sa institucijama i organizacijama civilnog društva, stvarajući mrežu podrške LGBTIQ osobama u Tuzlanskom kantonu i osnažujući lokalnu LGBTIQ zajednicu kroz edukaciju, druženje i dijeleći svoj siguran prostor. S jedne strane se implementiraju zagovaračke aktivnosti čiji rezultati vode do osnaživanja institucija vlasti kako bi unaprijedile zaštitu ljudskih prava i nediskriminatorno pružile usluge LGBTIQ osobama, s druge strane se osnažuju LGBTIQ osobe i programi organizacija koje im pružaju sigurnost i podršku. U isto vrijeme TOC kontinuirano radi na osnaživanju svog tima kako bi adekvatno mogao pružiti servise LGBTIQ osobama kao ciljnoj skupini i postati most povjerenja između njih i resornih institucija i drugih organizacija.


O projektu: Tuzlanski otvoreni centar implementira projekat pod nazivom “Unapređenje sistema podrške LGBTI osoba u Tuzlanskom kantonu”, a uz podršku Programa podrške zaštiti ljudskih prava USAID/INSPIRE. Opći cilj projekta se odnosi na unapređenje sistema podrške LGBTI osobama u Tuzlanskom kantonu kroz edukacije, info sesije i izrade protokola sa javnim institucijama Tuzlanskog kantona. Projekat se bavi poboljšanjem položaja lezbejki, gejeva, biseksualnih, trans i interspolnih osoba, kroz edukaciju predstavnika/ca lokalnih javnih institucija o LGBTI pitanjima kako bi na nediskriminatoran način pružale usluge LGBTI osobama, kao i širenjem mreže podrške LGBTI osobama kroz prilagođavanje programa rada njihovim stvarnim potrebama i problemima na području cijelog Tuzlanskog kantona.

Namjena posla: Radno mjesto postoji da bi se obezbijedilo redovno i adekvatno administriranje i finansijsko poslovanje, te izvještavanje o projektnim aktivnostima, u cilju strateške implementacije projekta. Za provedbu aktivnosti administrativno-finansijski/ka koordinator/ica će biti angažovana kroz implementaciju projekta „Unapređenje sistema podrške LGBTI osobama u Tuzlanskog kantonu“.

Zadaci:

1. Redovno i adekvatno administriranje i finansijsko upravljanje projektom i projektnim aktivnostima i izvještavanje

2. Nadgledanje, planiranje, implementacija, evidencija i evaluacija projektnih aktivnosti

3. Praćenje stanja projektnog budžeta, planiranje i provedba projektnih aktivnosti u skladu sa budžetskim stavkama, te redovno izvještavanje izvršne direktorice o utrošku

4. Uspostavljanje i redovno održavanje baze podataka koja sadrži detaljne informacije o projektu, njegovoj implementaciji i aktivnostima

5. Detaljno arhiviranje projektne dokumentacije u registratore projekta, te dostavljanje dokumentacije računovodstvenoj agenciji

6. Sekretarski i administrativni poslovi za izvršnu direktoricu i drugi finansijski i administrativni poslovi

7. Poslovne nabavke i dogovaranje drugih usluga za organizaciju

8. Odnosi sa javnošću vezani za projekat, online komunikacije (web, društvene mreže), opšti odnosi sa javnošću po nalogu izvršne direktorice

9. Ostali poslovi po nalogu izvršne direktorice

Znanje i kvalifikacije:

1. VSS, ekonomske i/ili srodne nauke

2. Poznavanje rada na računaru

3. Poznavanje engleskog jezika

4. Poznavanje pisanje prijedloga projektnog budžeta


Iskustvo:

Poželjno radno iskustvo od minimalno 2 godine.

Potrebni uvjeti i vještine:

1. Komunikacijske vještine

2. Organizacione vještine i sposobnost rješavanja svakodnevnih organizacionih situacija

3. Vještine potrebne za rad u civilnom sektoru

4. Sposobnost naučno-istraživačkog rada

5. Pripremanje finansijskih izvještaja o pojedinačnim projektnim aktivnostima, te posvećenost ciljevima i rokovima

6. Državljanin_ka Bosne i Hercegovine

Molimo Vas da prijavu sa CV-om i motivacionim pismom dostavite na mail dina@toc.ba.

Nakon okončanja roka javnog poziva, samo kandidati/kinje koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani/ne i pozvani/ne na intervju.

Comments


  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page