top of page

Javni poziv: Tražimo koordinatora/icu medijske i zagovaračke kampanje

Tuzlanski otvoreni centar objavljuje javni poziv za dostavljanje prijava na poziciju Koordinator*ica medijske i zagovaračke kampanje
Trajanje javnog poziva:

15.12.2023. godine do 25.12.2023. godine

Pozadina boje bijele kafe sa granularnom teksturom na kojoj su u ljubičastoj boji prikazane grafike ljudskih ruku za radnim stolom, biljka, tablet, laptop, šolja za čaj te rokovnik i olovka se nalaze na radnom stolu. Ispod te grafike nalazi se ljubičasta pozadina na kojoj su bijelim slovima istaknute slijedeće riječi: "Javni poziv za prijavu na poziciju koordinatora/koordinatorice medijske i zagovaračke kampanje". Logo Tuzlanskog otvorenog centra se nalazi u gornjem desnom uglu.

Naziv:

Koordinator*ica medijske i zagovaračke kampanje – jedna osoba


Dužina trajanja angažmana:

Od 01.01.2023. do 31.03.2025. godine (angažman na period u skladu sa raspoloživim financijskim sredstvima uz mogućnost produženja angažmana po okončanju projekta)


Status: Ugovor o radu
Pozadina:

Tuzlanski otvoreni centar (TOC) je osnovan odlukom Osnivačke skupštine 27. decembra 2015., a formalno registriran 13. januara 2016. godine kod Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, kao nezavisno, vanstranačko i neprofitno udruženje, radi promocije ljudskih prava i demokratskih principa u zajednici. Kao takva je prva i jedina formalna organizacija na području Sjevero-Istočne Bosne koja zagovara i promoviše ljudska prava LGBTI+ osoba. Tuzlanski otvoreni centar živi i radi u heteronormativnom, patrijarhalnom i neinformisanom društvu. Ovakvo okruženje stavlja lezbejke, gejeve, biseksualne, transrodne, interspolne i queer (LGBTI+) osobe u deprivilegovani položaj u svim sferama života. LGBTI+ osobe još uvijek nisu ravnopravne*i kao heteroseksualne osobe. Prisustvo homofobije, bifobije i transfobije je institucionalizirano, a prakse diskriminacije, potlačivanja i nasilja uveliko narušavaju mentalno i fizičko zdravlje, i sigurnost LGBTI+ osoba u našem društvu. Od svog osnivanja, TOC je radio u dva harmonizirana pravca: sarađujući sa institucijama i organizacijama civilnog društva, stvarajući mrežu podrške LGBTI+ osobama u Tuzlanskom kantonu i osnažujući lokalnu LGBTI+ zajednicu kroz edukaciju, druženje i dijeleći svoj siguran prostor. S jedne strane se implementiraju zagovaračke aktivnosti čiji rezultati vode do osnaživanja institucija vlasti kako bi unaprijedile zaštitu ljudskih prava i nediskriminatorno pružile usluge LGBTI+ osobama, s druge strane se osnažuju LGBTI+ osobe i programi organizacija koje im pružaju sigurnost i podršku. U isto vrijeme TOC kontinuirano radi na osnaživanju svog tima kako bi adekvatno mogao pružiti servise LGBTI+ osobama kao ciljnoj skupini i postati most povjerenja između njih i resornih institucija i drugih organizacija.


O projektu:

Tuzlanski otvoreni centar implementira projekat pod nazivom “Sloboda okupljanja kao srce borbe za LGBTI+ ravnopravnost”, a uz podršku Programa podrške zaštiti ljudskih prava USAID/INSPIRE. Opći cilj projekta se odnosi na stvaranje uslova za jednaka prava LGBTI+ osoba u oblasti slobode okupljanja na nivou Tuzlanskog kantona kroz edukacije, info sesije, izrade protokola sa javnim institucijama Tuzlanskog kantona, medijskoj kampanji i uličnim akcijama. Projekat se bavi poboljšanjem položaja lezbejki, gejeva, biseksualnih, trans i interspolnih osoba, kroz edukaciju predstavnika*ca lokalnih javnih institucija o LGBTI+ pitanjima kako bi na nediskriminatoran način pružale usluge LGBTI+ osobama, kao i širenjem mreže podrške LGBTI+ osobama kroz prilagođavanje programa rada njihovim stvarnim potrebama i problemima na području cijelog Tuzlanskog kantona.


Namjena posla:

Radno mjesto postoji da bi se obezbijedila redovna i adekvatna implementacija projektnih aktivnosti, sprovelo projektno poslovanje, te izvještavanje o projektnim aktivnostima, u cilju strateške implementacije projekta. Za provedbu aktivnosti Koordinator*ica medijske i zagovaračke kampanje će biti angažovan*a kroz implementaciju projekta “Sloboda okupljanja kao srce borbe za LGBTI ravnopravnost”.


Zadaci:

1. Redovno i adekvatno sprovođenje projektnih aktivnosti na polju promocije i zagovaranja, te podnošenje izvještaja o završenim aktivnostima

2. Priprema plana implementacije medijske i zagovaračke kampanje 

3. Nadgledanje, implementacija, evidencija i evaluacija projektnih aktivnosti

4. Svakodnevno vođenje društvenih mreža organizacije, a s ciljem povečanja vidljivosti projekta

5. Detaljno arhiviranje projektne dokumentacije u registratore projekta

6. Kreiranje multimedijalnog sadržaja, editovanje videa i titlovanje

7. Lektorisanje članaka i drugih tekstova 

8. Odnosi sa javnošću vezani za projekat, online komunikacije (web, društvene mreže), opšti odnosi sa javnošću po nalogu izvršnog direktora

9. Ostali poslovi po nalogu izvršnog direktora


Znanje i kvalifikacije:

1. Najmanje SSS ili VSS društvenog smjera

2. Poznavanje rada na računaru

3. Poznavanje engleskog jezika

4. Poznavanje rada na web platformama


Iskustvo:

Poželjno iskustvo od minimalno 2 godine na istim ili sličnim poslovima.

Potrebni uvjeti i vještine:

1. Komunikacijske vještine

2. Organizacione vještine i sposobnost rješavanja svakodnevnih organizacionih situacija

3. Vještine potrebne za rad u civilnom sektoru

4. Sposobnost naučno-istraživačkog rada

5. Iskustvo u izradi vizuala i drugih multimedijalnih sadržaja

6. Državljanin*ka Bosne i Hercegovine


Molimo Vas da prijavu sa životopisom i motivacijskim pismom dostavite na mail admir@toc.ba


Nakon okončanja roka javnog poziva, samo kandidati*kinje koji*e uđu u uži izbor će biti*e kontaktirani*e i pozvani*e na intervju.


Comments


  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page