top of page

POZIV: Dizajn logotipa za festival Kvirhana

Updated: Jan 11, 2022

Sarajevski otvoreni centar zajedno sa Tuzlanskim otvorenim centrom raspisuje poziv za izradu logotipa za novi kvir festival koji organizujemo u junu 2021. godine. Dosadašnji festival je bio mjesto susreta, upoznavanja, spajanja, ljubavi, slobode, osvajanja javnog prostora i stvaranja istoga sigurnim za sve. U želji da ponudimo zajednici novi naziv koji bi predstavljao sve ove vrijednosti, principe i dobre strane, odlučili_e smo se da novi festival nosi naziv Kvirhana. Riječ han u b/h/s jeziku označava gostionicu, utočište za putnike, svratište. U Bosni i Hercegovini rijetki su prostori u kojima LGBTIQ+ osobe mogu autentično i istovremeno biti ono što jesu i biti prihvaćeni_e. Festivalom Kvirhana želimo kreirati prostor gdje će kvir osobe ne samo biti ono što zaista jesu, nego i slaviti svoje identitete. Iako je Kvirhana primarno siguran i slavljenički prostor za lezbejke, gej, biseksualne, transrodne i kvir osobe, ona je i mjesto susreta i slobode za sve one koji podržavaju LGBTIQ+ osobe ili propituju ustaljene norme vezane za spol, rod i seksualnost. Kvirhana je mjesto za sve one kojima su ljubav, podrška, otvorenost i autentičnost prava mjera odnosa prema drugima. Dizajnerima i dizajnerkama dajemo potpunu slobodu da nam predstave svoju ideju vizuelnog identiteta festivala.

Ko se može prijaviti?

Ohrabrujemo bosanskohercegovačke kvir dizajnere i dizajnerke, ali i sve zainteresovane profesionalne dizajnere_ke, studente_ice dizajna, kao i sve osobe iz BiH koje imaju iskustva s dizajnom.

Honorar za izradu dizajna iznosi 1.000 KM.

Način prijave

Rad dostavite u pdf ili jpeg formatu u rezoluciji od 300 dpi, i u vektor formatu (.eps) na e-mail: amina.imamovic@soc.ba.

Mail treba da sadrži osnovne podatke o dizajneru_ki: ime, prezime i broj telefona, a u naslovu maila treba da piše: LOGOTIP ZA FESTIVAL KVIRHANA.

Rok prijave

Rok za dostavu dizajna je 30.04.2021. godine. U obzir nećemo uzeti radove koji ne budu ispunjavali navedene specifikacije, ili ne budu dostavljeni do krajnjeg roka.

Comments


  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page