top of page

Albanija održala prvu online povorku

Više od stotinu albanskih aktivista/kinja i njihove podrške je jučer organizovalo prvu povorku ponosa koja je održana uz pomoć online tehnologije u vrijeme socijalnog distanciranja.

LGBTI+ nevladine organizacije su u svojoj izjavi navele da: “povorka nije jedan događaj, to je mjesto susreta s našom zajedničkom prošlošću i budućnošću; proces koji započinje narušavanjem lične izolacije, nasiljem koje nas godinama zastrašuje i izolira u nama samima da bi zatim konačno eksplodirao u formi socijalnog protesta.”

Aktivisti/kinje, predstavnici/e stranih ambasada u Tirani, pripadnici/e LGBTI+ zajednice i osobe koje ih podržavaju jučer su se na dva sata okupili/e kako bi još jednom stavili fokus na ljubav koja je prevazišla svaku tehničku i fizičku barijeru u ovoj povorci ponosa.

Pod pokrićem slogana da povorka nije trenutak u kalendaru, već srce društvene solidarnosti za koju ne postoji mehanizam izolacije koji bi spriječio njeno dešavanje, aktivisti/kinje su također naglasili/e da: “povorka nije samo fizički marš kroz ulice, ne predstavlja određeni broj ljudi na ulicama, ona je predstavljena duhom tih ljudi koji marširaju – njihovim umom koji ima priliku da povorku rekreira i u online prostoru.”

Ambasadori Švedske, Holandije, predstavnici/e Europske unije, Vijeća Europe i brojni drugi su se pridružili povorci svojim javnim izjavama i podrškom. Pjevač Boiken Lako, zagovarač ljudskih prava, je izveo nekoliko pjesama tijekom online manifestacije.

Fotograf Jetmir Idrizi je predstavio svoju jedinstvenu izložbu portreta pripadnika/ca LGBTI+ zajednice pod nazivom “Queerantine” koja je od jučer dostupna na internetu (queerantine.al). Erinda Ballanca, zagovaračica za ljudska prava, istakla je da ne može biti pravde za LGBTI+ zajednicu sve dok sve društvene grupe u Albaniji ne budu  jednake.

Mnogi/e aktivisti/kinje su kao pozadinu na online povorci imali rečenicu “Zaštitimo pozorište” zauzimajući tako stav o pitanju Narodnog pozorišta. Aktivistice Xheni Karaj i Kristi Pinderi također su rekle kako vjeruju da ne mogu postići ravnopravnost sve dok Albanija ne pruži svima jednake šanse.

Online povorka koja je jučer snimljena biti će emitovana na društvenim mrežama Historia Ime i Aleanca LGBT.

Povorka se nastavlja… #PrideON


Izvor: HistoriaIme

Prevela i prilagodila: Delalić Lejla

Comments


  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page