top of page

STRATEŠKI PODACI

Strateški dokument je nastavak  napora Tuzlanskog otvorenog centra da se razvija i strateški pristupi svom radu, što u konačnici utiče i na kvalitet usluga koje organizacija pruža zajednici i rezultate rada. U strateškom planu možeš pronaći našu viziju i misiju, ciljne grupe i krajnje korisnike, SWOT analizu, partnere i donatore, strateške ciljeve i programske aktivnosti.


Strateški plan Tuzlanskog otvorenog centra za period 2021.- 2023. godine možeš pronaći na:

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page