top of page

Tuzla promoviše LGBTIQ prava: Intervju s pomoćnicom gradonačelnika Asjom Redžić

Updated: Jun 26, 2021

Tuzla je primjer kada je riječ o promociji i zaštiti LGBTIQ prava? Koje su Vaše ideje kada su u pitanju prava LGBTIQ populacije u vašem gradu i državi i u Europi danas?

LGBTIQ osobe i njihova prava i slobode i dalje su na marginama društvenih tokova kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Bosna i Hercegovina je na 22. mjestu od ukupno 49. zemalja Evrope po poštivanju ljudskih prava LGBTIQ osoba, te mora još mnogo toga uraditi na unaprijeđenju postojećeg pravnog i institucionalnog okvira zaštite ljudskih prava. Na život LGBTIQ građana u Bosni i Hercegovini utiče i drugi niz elemenata, poput opšteg stanja i nezadovoljstva u društvu, nezaposlenosti i ekonomske nerazvijenosti. Sve to utiče i na generalan stav javnosti prema LGBTIQ populaciji, jer veliki broj građana smatra da su prioritet drugi problemi u državi, a ne problemi sa kojima se susreću pripadnici LGBTIQ populacije. Tuzla je poznata po svojoj multikulturalnosti, zajedničkom životu i toleranciji. I u poštivanju prava LGBTIQ osoba prednjačimo u odnosu na druge gradove u Bosni i Hercegovini. Svaka lokalna zajednica mora stvoriti ambijent u kojem će se svi građani osjećati slobodno. Predstavnici vlasti u svojim izjavama moraju voditi računa da ne povrijede osjećaje svojih građana. Javni zvaničnici imaju najveći uticaj na javnost te svojim pogrešnim izjavama mogu stvoriti izljeve mržnje.

Homofobija sa kojom se suočavaju prilikom odlaska u institucije se ne bi smjela dogoditi, pogotovo u 21. stoljeću. Društveni život LGBTIQ osoba nije slobodan, a realnost života je preplavljena strahom od nasilja i odbacivanja. Mnogo je važno za pripadnici LGBTIQ populacije znaju kako nisu nevidljivi u svojoj lokalnoj zajednici i da gradonačelnik i uposlenici lokalne samouprave prepoznaju njihove probleme i pružaju im bezrezervnu podršku.

Riječi javne podrške LGBTIQ populaciji podstiču na integraciju i pozivaju na solidarnost i razumijevanje. Teško da jedna izjava može rastjerati , godinama, nagomilanu homofobiju ali preuzimanje političke inicijative je nešto što svakako može pomoći i od čega treba početi. Svako nezauzimanje i šutnja, s pravom se mogu tumačiti kao saučesništvo. Zato je potrebno javno pružiti podršku. Selektivno tumačenje slobode ne smije postati standard. Na temelju ovih vrijednosti i principa razvijamo svoju lokalnu zajednicu.

Asja Redžić

Koje ste konkretne korake poduzeli kako bi ste svoj grad učinili gradom u kojem se u potpunosti poštuju i promoviraju prava LGBTIQ osoba ?

Veliku ulogu u borbi za prava LGBTIQ osoba u Bosni i Hercegovini imaju nevladine organizacije te omladinska udruženja. Tuzlanski otvoreni centar, LGBTI organizacija iz Tuzle, je jedna od tih organizacija i članica je Vijeća mladih grada Tuzle, krovne organizacije svih omladinskih organizacija Tuzle. Grad Tuzla je dugogodišnji saveznik Tuzlanskog otvorenog centra u borbi za bolji položaj LGBTI osoba u našoj lokalnoj zajednici. Tuzlanski otvoreni centar je aktivno učestvovao u radu radne grupe za izradu nacrta Strategije za mlade te je jedno od prvih omladinskih udruženja koja su ušla u sastav Vijeća mladih Grada Tuzle.

S ciljem poboljšanja položaja mladih, pripadnika LGBTIQ populacije, koja spada u najmarginalnije i najnevidljivije u BiH, Grad Tuzla je ugradio LGBTIQ populaciju mladih kao jednu od specifičnih kategorija/marginalizirane grupe korisnika Strategije za mlade Grada Tuzle, kao i aktivnosti kreiranja lokalne mreže podrške LGBTI osobama koja je danas aktivna i čine je sve relevantne institucije i organizacije.. Strategiju za mlade Grada Tuzle usvojilo je Gradsko vijeće Tuzla. U Akcionom planu za mlade, koji je sastavni dio Strategije za made, predviđena je izrada Lokalnog akcionog plana za ravnopravnost LGBTIQ osoba Grada Tuzle. Putem javnih poziv za finansiranje projekata nevladinih organizacija Grad Tuzla finansira i projekte i manifestacije koje se tiču promovisanja i zaštite prava LGBTIQ građana. Dugo godina bili smo jedini nivo vlasti u Bosni i Hercegovini koji je podržao i podržava projekte koji zagovaraju prava i podiže vidljivost o potrebama i problemima LGBTIQ osoba .

Tuzla je prvi grad u Bosni i Hercegovini koji je potpisao Sporazumom o saradnji sa Tuzlanskim otvorenim centrom, nevladinom organizacijom koja okuplja članove LGBTIQ populacije i bori se za njihova prava. Dogovorena je Grada Tuzle i TOC-a u svrhu promocije ljudskih prava LGBTI osoba i to kroz djelovanje na tri ključna područja: informisanju i obučavanju osoblja o specifičnom položaju LGBTIQ osoba kako bi se postigao adekvatan pristup u pružanju usluga; organizaciji zajedničkih, bilateralnih aktivnosti (okruglih stolova, konferencija, seminara, projekata i drugih inicijativa), te usmjeravanju korisnika na usluge Grada Tuzle i TOC-a, uz međusobnu podršku. Nažalost, ovakva divna i historijska vijest, koja je podijeljena na društvenim mrežama portala, bila je ispraćena i preplavljena komentarima govora mržnje i pozivima na nasilje, ali i jako pozitivnim komentarima. Grad Tuzla radi na poboljšanju uslova života građana LGBTIQ populacije da je još mnogo posla i napora da se stvore uslovi u kojima će svi građani uživati jednaka prava.

Tuzla Open Centre 1

Europska Komisija predložila je svoju prvu LGBTIQ strategiju, a Europski Parlament nedavno je proglasio EU LGBTIQ Slobodna Zona. Kako Europska unije ubuduće može doprinijeti unapređivanju jednakosti za LGBTIQ osobe, također i na Balkanu, i zašti je to važno za vaš grad?

Usvajanje deklaracije i proglašenje EU LGBTIQ Fredom Zone pravi je odgovor na dešavanja u proteklom period i  pojavu diskriminacije i netrpeljivosti prema LGBTIQ populaciji. Evropski zvaničnici moraju poslati jasnu poruku da se takav vid diskriminacije neće tolerisati. Takve pojave, ukoliko se ne sankcionišu na vrijeme mogu se proširiti na ostala područja, a Balkan je veoma pogodno tlo za to. Potrebno je da Evropska unije na prostoru Balkana i Bosne i Hercegovine podržava projekte koji se tiču promocije i zaštite prava LGBTIQ populacije. BiH, ukoliko je zaista iskreno opredijeljena u svom evropskom putu i razovju demokratije i vladavine prava, mora uraditi mnogo više  na unaprijeđenju postojećeg pravnog i institucionalnog okvira zaštite ljudksih prava LGBTI osoba i na stvaranju jednog inkluzivnog društva jednakih mogućnosti za sve njene građane.

Preuzeto sa: Pes Group / pes.cor.europa.eu

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page