top of page

PUBLIKACIJA: Smjernice javnim institucijama Tuzlanskog kantona za rad sa LGBTI osobama

Updated: Jan 11, 2022

ISTRAŽIVANJE PRONAĐITE I PREUZMITE ISPOD


Položaj LGBTI osoba u Tuzlanskom kantonu je pod uticajem dominantne društvene percepcije da njihovo postojanje predstavlja kršenje morala i vrijednosti o poželjnom načinu života. Pojedinci/pojedinke su zbog svoje stvarne ili pretpostavljene seksualne orijentacije ili rodnog identiteta izloženi različitim oblicima isključenja, nasilja i diskriminacije kako u okviru njihovih porodica tako i u društvu u cjelini. Poštovanje ljudskih prava i sloboda ne zavisi samo od osnovnog, kvalitetnog zakonskog i institucionalnog okvira već i od uspostavljenog obrazovanja, načina razmišljanja, kulture, minimuma ekonomskog blagostanja i ukupnog dostignuća društva.


Sva se ljudska bića rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Seksualna orijentacija i rodni identitet prepoznati su kao zabranjeni razlozi za diskriminaciju. Međutim, usprkos brojnim međunarodnim dokumentima o zaštiti ljudskih prava LGBTI osobe suočavaju se s duboko ukorijenjenim predrasudama, neprijateljstvom i diskriminacijom. Zaštita i promicanje ljudskih prava odgovornost je koju dijele različiti nivoi vlasti, međutim zbog uskog odnosa između građana/građanki i njihovih izabranih predstavnika, lokalna i regionalna tijela najbolji su pokazatelj poštivanja ljudskih prava, kao i pokazatelj koje je korake neophodno poduzeti kako bi se riješili problem određenih kategorija građana/građanki. Lokalna zajednica je presudna u borbi protiv diskriminacije i unaprjeđenja jednakosti. Međutim lokalne zajednice se rijetko ili nikako bave zaštitom prava LGBTI osoba. Odnosno veoma mali broj javnih institucija u svojim programima ima pitanja zaštite prava LGBTI osoba. Ove praznine u javnim institucijama mogu se otkloniti saradnjom i razmjenom dobrih praksi između lokalnih vlasti i nevladinih organizacija.


Dobro prilagođena zagovaračka politika u kojoj su uvrštena pitanja LGBTI osoba poboljšat će njihov pristup socijalnim pravima kao što su obrazovanje, zapošljavanje, stanovanje, kao i pristup drugim dobrima i uslugama. Cilj istraživanja jeste da se utvrdi trenutni zakonodavni okvir, program rada javnih institucija i komisija, kao i drugih indikatora u dokumentima koji odražavaju činjenicu da li činjenicu da li se, na koji način i u kojoj mjeri javne institucije bave LGBTI pitanjima. Istraživanje se provodilo u dva smjera. Prvi je bio razgovor sa osobama LGBTI populacije i identificiranje problema sa kojima se ove osobe susreću na lokalnom nivou, odnosno u javnim institucijama. Drugi smjer je uključivao razgovore sa javnim institucijama u pogledu postojanja podzakonskih akata, politika, kojima se na specifičan način štite prava LGBTI osoba. Na osnovu provedenog istraživanja sačinjen je ovaj Zagovarački dokument koji sadržava preporuke javnim institucijama u TK koje se moraju poduzeti kako bi javne politike u lokalnim zajednicama ojačale borbu za jednakopravnost LGBTI osoba.Smjernice javnim institucijama Tuzlanskog kantona
.pdf
Download PDF • 2.11MBComments


  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page