top of page

Njemačka zabranjuje konverzionu terapiju

U četvrtak, 7. maja, njemački parlament je donio prijedlog zakona o zabrani promocije i provođenja „konverzione terapije“ za LGBTI+ maloljetnike/ce. Donošenjem ovog zakona Njemačka se pridružuje Malti, Ekvadoru, Brazilu i Tajvanu i tako postaje tek peta zemlja na svijetu koja je zabranila „konverzionu terapiju“ poznatu i kao “terapija preobraćanja”.

Takozvana “konverziona terapija” najčešći je naziv za opisivanje pokušaja promjene ili supresije seksualne orijentacije, rodnog identiteta ili rodnog izražavanja neke osobe. Lezbijska i gej federacija Njemačke (LSVD), ugledna LGBTI+ nevladina organizacija, u izjavi je pozdravila napore vlade za zabranu ove štetne prakse, ali izražava zabrinutost jer su samo maloljetnici/ce zaštićeni/e ovim zakonom.

Naime, zakon ne predviđa potpunu zabranu: odrasle osobe mogu da se podvrgnu „terapiji“ pod ograničenim uslovima. Praksa ne bi bila zakonita ako osoba pristane na terapiju nakon što je prevarena, prisiljena ili joj se prijetilo.

Oni koji prekrše zakon mogli bi da se suoče sa kaznom zatvora u trajanju do godinu dana ili novčanom kaznom. Prijedlog zakona ne precizira kolika bi novčana kazna mogla biti.

U augustu 2019. godine OutRight Action International objavio je izvještaj „Globalni doseg konverzione terapije“ koji je pokazao da, iako se takve prakse razlikuju u vjerskom, kulturnom ili tradicionalnom kontekstu i predstavljene su različitim oblicima psihološkog i fizičkog nasilja, one su prisutne u zemljama širom svijeta. U većini tih zemalja takvu praksu su osudile psihološke, psihijatrijske i medicinske organizacije, uključujući Svjetsku psihijatrijsku organizaciju, te tvrde da konverziona terapija ne samo da nikada neće postići željeni ishod, već će  uzrokovati i veliku, dugotrajnu traumu osobama koje su joj podvrgnute.

Izvršna direktorica OutRight Action International, Jessica Stern, izjavila je:

„Napori tkzv. konverzione terapije zasnivaju se na uvjerenju da je cis-heteroseksualnost norma, a transrodni identiteti i istospolna privlačnost ne samo da prelaze normu, već se moraju mijenjati, ako treba, brutalnom, nečovječnom silom. Njemački Bundestag (parlament) danas je napravio nevjerojatno važan korak - zabranom „terapije“ poslao je snažnu poruku da LGBTI+ osobama ne trebaju promjene seksualnosti ili liječenje iste. U isto vrijeme, bitno je razumjeti da će se potražnja za „konverzijom“ smanjiti samo ako poraste trend prihvaćanja LGBTI+ osoba. Pozivam vlasti u Njemačkoj da pojačaju zakonsku zabranu „konverzione terapije“ mjerama koje su namijenjene promociji razumijevanja i uključivanja LGBTI+ osoba, i tako rješavaju suštinske uzroke ove štetne, neljudske prakse.“

U posljednjih nekoliko mjeseci, povećala se međunarodna pažnja usmjerena na takozvanu „konverzionu terapiju“. Nezavisni/e stručnjaci/kinje UN-a za zaštitu od nasilja i diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta rade na izvještaju o toj temi koji bi trebao biti objavljen u junu. U Kanadi je na snazi nacionalna zabrana te terapije; zabrane se razmatraju i u Velikoj Britaniji, Irskoj, Australiji, Čileu i šire.

Izvor: OutRight Action International

Prevela i prilagodila: Delalić Lejla

Comments


  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page