top of page

Javni poziv: Terenski/a istraživač/ica

Tuzlanski otvoreni centar objavljuje javni poziv za dostavljanje prijava u svrhu terenskog istraživanja – Potreba i problema LGBTI zajednice na području Tuzlanskog kantonaNaziv: terenski_a istraživač_ica – dvije osobe

Dužina trajanja angažmana: Od 20.05.2022. do 30.07.2022. godine

Pozadina: U bosanskohercegovačkom društvu vrlo su izražene homofobija, transfobija i bifobija, pa tako i na području Tuzlanskog kantona. Generalno društvo u kojem živiom okarakterisano je mnogim heteropatrijarhalnim vrijednostima. Lezbejke, gejevi, biseksualne, transrodne i interspolne (LGBTI) osobe nalaze se u nepovoljnom položaju te često trpe nasilje i diskriminaciju. LGBTI osobe žive u strahu da bi mogle biti diskriminirane, isključene, stigmatizirane, pa i fizički napadnute. Jedan od glavnih uzroka nepovoljnog položaja LGBTI osoba i narušavanja njihove kvalitete života jest institucionalizirana homofobija, bifobija i transfobija. Negativni stavovi službenika/nica javnih institucija i njihovo ponašanje direktno utiče na razvijeno nepovjerenje LGBTI osoba prema istima. Ovo potvrđuju i podaci koje je Tuzlanski otvoreni centar dobio 2019. godine u ispitivanju problema i potreba LGBTI zajednice na području Tuzlanskog kantona gdje su rezultati pokazali da: „Niti jedna osoba iz LGBTIQ zajednice koja je uzela učešće u ispitvanju nije odgovorila da ima povjerenja u institucije Bosne i Hercegovine. Djelomično povjerenje ima 31.4% osoba, a čak 68.6% ispitanika/ca nema povjerenje u naše javne institucije. Upravo iz tog razloga što je povjerenje nepostojano slijede podaci koji pokazuje da 95.7% ispitanika/ca koji/e su doživjeli/e neki vid diskriminacije i/ili nasilja ih nisu prijavili. Pretpostavka je da, osim gubitka povjerenja, razlozi za neprijavljivanje nasilja mogu biti strah LGBTIQ osoba od homofobije, bifobije i transfobije koju mogu doživjeti prilikom rada s ovim institucijama te strah od autovanja“. Ovi negativni stavovi i ponašanja nastaju iz neznanja i nezastupljenosti LGBTI tema u javnim institucijama. Sa druge strane društvo u cjelini zanemaruje potrebe LGBTI osoba što dovodi do nezadovoljstva i nižeg kvaliteta života LGBTI zajednice. Tuzlanski otvoreni centar je jedina organizacija na području sjeveroistočne bosne koja se bavi problemima LGBTI osoba u Tuzlanskom kantonu. Još uvijek ne postoji sveobuhvatno i kvalitativno istraživanje koje bi potvrdilo stvarne i specifične potrebe LGBTI zajednice na području cijelog Tuzlanskog kantona. Iz dugogodišnjeg iskustva rada sa LGBTI zajednicom znamo da postoje LGBTI osobe i u ruralnim područjima našeg kantona, ali još uvijek ne poznajemo njihove stvarne potrebe, iako se da naslutiti da su sistemi podrške nerazvijeni i utječu loše na kvalitet žvota osoba koje nisu u urbanim područjima u kojima postoji takav sistem.

O projektu: Tuzlanski otvoreni centar implementira projekat pod nazivom “Unapređenje sistema podrške LGBTI osoba u Tuzlanskom kantonu”, a uz podršku Programa podrške zaštiti ljudskih prava USAID/INSPIRE. Opći cilj projekta se odnosi na unapređenje sistema podrške LGBTI osobama u Tuzlanskom kantonu kroz edukacije, info sesije i izrade protokola sa javnim institucijama Tuzlanskog kantona. Projekat se bavi poboljšanjem položaja lezbejki, gejeva, biseksualnih, trans i interspolnih osoba, kroz edukaciju predstavnika/ca lokalnih javnih institucija o LGBTI pitanjima kako bi na nediskriminatoran način pružale usluge LGBTI osobama, kao i širenjem mreže podrške LGBTI osobama kroz prilagođavanje programa rada njihovim stvarnim potrebama i problemima na području cijelog Tuzlanskog kantona.

Cilj: Tuzlanski otvoreni centar će izvršiti istraživanje na području Tuzlanskog kantona, u cilju boljeg poznavanja stvarnih potreba i problema LGBTI zajednice. Izuzetno je značajno poznavati potrebe ciljane grupe, a sve u svrhu pružanja bolje i kvalitetnije usluge i podrške. Istraživanje će imati fokus na područja koja su značajna LGBTI zajednicu naručito područja diskriminacije, nasilja i njihovim potrebama za osnaživanjem. Podaci iz istraživanja će služiti kao baza za izradu protokola o postupanju u slučajevima nasilja nad LGBTI osobama i protokola o postupanju u slučajevima diskriminacije nad LGBTI osobama. Također, podaci će služiti u svrhu prilagođavanja program rada Tuzlanskog otvorenog centra za LGBTI osobama. Istraživanje će se objaviti u formi publikacije i distribuirati zainteresiranim institucijama, organizacijama i individuama, te će služiti u procesima zagovaranja i orgniziranja aktivnosti.


Zadaci:

· Terenski_a istraživač_ica će biti u konstantnoj komunikaciji sa izvršnom direktoricom TOC-a, glede procesa rada i napretka

· Terenski_a istraživač_ica će kontinuirano imati kontakt sa glavnim istraživačem

· Terenski_a istraživač_ica će sprovoditi intervjue sa LGBTI osobama na osnovu izrađenog anketnog upitnika

· Terenski_a istraživač_ica će popunjene anketne upitnike dostavljati glavnom istraživaču


Potrebni uvjeti i vještine:

· Komunikacijske vještine

· Poželjno posjedovanje iskustva u anketiranju

· Poželjno poznavanje LGBTI problematike

· Državljanin_ka Bosne i HercegovineMolimo Vas da prijavu sa biografijom, motivacionim pismom i finansijskom ponudom dostavite na mail dina@toc.ba


댓글


  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page