Švedska će isplatiti nadoknadu transrodnim žrtvama prinudne sterilizacije

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram